ReadyPlanet.com
dot dot


พยาบาลดูแลผู้ป่วย article

ดูแลผู้ป่วย

ทางศูนย์พยาบาล เนรมิตบริรักษ์ เราให้บริการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

  • ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ไขข้อ
  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและที่มีแผลกดทับ
  • ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา
หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานดูแลผู้ป่วย
  • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
  • จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร
  • ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
  • ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
  • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
  • ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้า
  • และอื่นๆตามความเหมาะสม

 
บริการของเรา

พนักงานดูแลผู้สูงอายุ article
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด article
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กโต article
พนักงานแม่บ้าน-ทำความสะอาด article
พนักงานแม่ครัว articleที่อยู่ : 112 ซอย.ลาดพร้าว 87 ถนน.ลาดพร้าว แขวง.วังทองหลาง เขต.วังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร : 02-935-0556,02-932-3553-4,081-136-0890,081-285-0391 โทรสาร : 02-932-3554