ReadyPlanet.com
dot dot


พนักงานพี่เลี้ยงเด็กโต article

@บริการจัดส่งทั้งพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเด็กโต ครูพี่เลี้ยง

@พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่เป็นออทิสติก

หน้าที่โดยสังเขปของพี่เลี้ยงเด็ก

  • อาบน้ำเด็ก ให้นม ป้อนอาหาร เอาเด็กเข้านอน
  • ชงนมล้างขวดนม ซักเสื้อผ้าเด็ก ทำอาหารให้เด็ก
  • ดูแลเสริมทักษะและการพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
  • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้ การเช็ดตัวเพื่อลดไข้ (ในกรณีที่เด็กไม่สบาย)
  • ทำความสะอาดบริเวณ ห้องและอุปกรณ์ต่างๆของเด็ก
  • และอื่นๆตามสมควร
บริการของเรา

พยาบาลดูแลผู้ป่วย article
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ article
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด article
พนักงานแม่บ้าน-ทำความสะอาด article
พนักงานแม่ครัว articleที่อยู่ : 112 ซอย.ลาดพร้าว 87 ถนน.ลาดพร้าว แขวง.วังทองหลาง เขต.วังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร : 02-935-0556,02-932-3553-4,081-136-0890,081-285-0391 โทรสาร : 02-932-3554