ReadyPlanet.com
dot dot


พนักงานดูแลผู้สูงอายุ article

ดูแลผู้สูงอายุ

ทางศูนย์พยาบาล เนรมิตบริรักษ์ เราให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ดังนี้

  • ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้
  • ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต
หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ
  • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุ
  • จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร
  • ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง)
  • ดูแลเรื่องการขับถ่าย พลิกตัว ทำแผล
  • ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงการพูดคุยสนทนา
  • ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วย-ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้า
  • และอื่นๆตามความเหมาะสม

 
บริการของเรา

พยาบาลดูแลผู้ป่วย article
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด article
พนักงานพี่เลี้ยงเด็กโต article
พนักงานแม่บ้าน-ทำความสะอาด article
พนักงานแม่ครัว articleที่อยู่ : 112 ซอย.ลาดพร้าว 87 ถนน.ลาดพร้าว แขวง.วังทองหลาง เขต.วังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร : 02-935-0556,02-932-3553-4,081-136-0890,081-285-0391 โทรสาร : 02-932-3554